Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky dTEST o. p. s. Federacja konsumentów Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu vyhlasujú 17. ročník celoslovenskej a…

Vyhodnotenie 16. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova : SPOTREBA PRE ŽIVOT

OCENENIE  NÁZOV ČASOPISU  ŠKOLA  REDAKTORI   HLAVNÁ CENA ZŠ  Detektívi Základná škola Komenského ul. 6 064 01 Stará Ľubovňa Alexandra Kinská Miriama Drondzeková Richard Antony  HLAVNÁ CENA ZŠ  Bzučo SOŠ Ul. Letná 90 076 02 Novosad Denisa Kačová Terézia Čokotová Veronika…

16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum, RP MPC Prešov Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Občanské sdružení spotřebitelů TEST Federacja Konsumentów Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej…

Vyhodnotenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE  NÁZOV ČASOPISU  ŠKOLA  REDAKTORI   HLAVNÁ CENA Skrytý nepriateľ Základná škola Ščasného 22 949 01 Nitra Richard BotkaKristína Ivančíková Katarína Mišutová  HLAVNÁ CENA Spotrebiteľ SOŠ Ostrovského 1, 040 01 Košice Peter Papp Radoslav ŠarinaTomáš Močársky  HLAVNÁ CENA SOS Súkromná hotelová…

Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii Federacjou konsumentow Nowy Sacz Asociáciou učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianskou knižnicou vyhlasuje 15. ročník celoslovenskej a 12. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská…

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE   NÁZOV ČASOPISU ŠKOLA REDAKTORI HLAVNÁ CENA   BZUČO Základná škola s materskou školou Letná 90 076 02 Novosad 1. Dominika Cenkyová 2. Lenka Salagová 3. Nikola Fejková HLAVNÁ CENA Školské oko ZŠ P. Kellnera Hostinského Družstevná 835 979 01…

Vyhodnotenie súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Vec: Vyhodnotenie súťaže Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska ako občianske združenie organizovala už štrnásty ročník súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Do súťaže sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo 9 základných škôl a 24 stredných škôl zo Slovenskej republiky,…