Súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov

Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii Federacjou konsumentow Nowy Sacz Asociáciou učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianskou knižnicou vyhlasuje 15. ročník celoslovenskej a 12. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská…

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE   NÁZOV ČASOPISU ŠKOLA REDAKTORI HLAVNÁ CENA   BZUČO Základná škola s materskou školou Letná 90 076 02 Novosad 1. Dominika Cenkyová 2. Lenka Salagová 3. Nikola Fejková HLAVNÁ CENA Školské oko ZŠ P. Kellnera Hostinského Družstevná 835 979 01…

Vyhodnotenie súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Vec: Vyhodnotenie súťaže Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska ako občianske združenie organizovala už štrnásty ročník súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Do súťaže sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo 9 základných škôl a 24 stredných škôl zo Slovenskej republiky,…