Česko


OUTPUT  1 Studie potřeb vzdělávaných

 

OUTPUT 2 Sbírka případových studií

 

OUTPUT 3 Metodologie rozvoje klíčových kompetencí

 

OUTPUT 4 Metodologie ověření rozvoje klíčových kompetencí

 

OUTPUT 5 Tvorba vzdělávacích programů a jejich ověření