logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Rozvoj kľúčových kompetencií nezamestnaných do 29 rokov

Stará Ľubovňa, 30. december 2018

Organizácie z piatich krajín Európskej únie sa stretli v decembri v Turíne, aby v rámci programu Erasmus +(2018-1-SK01-KA204-046393) pripravili inovatívny projekt vzdelávania nezamestnaných do 29 rokov.

Čítať ďalej...

Zmluva o poskytnutí grantu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:

Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+

ČÍSLO ZMLUVY - 2018-1-SK01-KA204-046393

Čítať ďalej...

Absurdnosť rozhodnutia ÚRSO o vode v praxi

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, Stará Ľubovňa
 
Absurdnosť rozhodnutia ÚRSO o vode v praxi
 
Súčasné problémy s cenami vody ukazujú, že ÚRSO má problém naplniť účel regulácie stanovenej zákonom č. 250/2012 Z.z., aby transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečil dostupnosť tovarov za primerané ceny a v určenej kvalite.
 

Čítať ďalej...

Spotrebitelia žiadajú ÚRSO aby ich nezavádzal

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia užívateľov služieb
Združenie Brániť sa oplatí – BSO
Račianske občianske centrum
 
 
Spotrebitelia žiadajú ÚRSO aby ich nezavádzal
 
(Stará Ľubovňa, 23.02.2017) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojej webovej stránke vyjadruje poľutovanie nad súčasnou situáciou s cenami elektriny. Za začiatok chaosu označil skupinu odberateľov s predimenzovanými ističmi, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. Úrad preto apeluje na všetkých odberateľov, aby sa viac zaujímali o podmienky za akých odoberajú elektrinu od svojich dodávateľov.
 

Odpoveď MH SR na výzvu vyvodiť dôsledky za zvýšenie cien

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR") bol dňa 23. januára 2017 z Úradu vlády Slovenskej republiky postúpený list zástupcov skupiny spotrebiteľských združení, ktorým sa obrátili na predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica s výzvou na vyvodenie dôsledkov za zvýšenie cien energií a vody. Ku skutočnostiam uvedeným v predmetnom liste si z hľadiska pôsobnosti MH SR dovoľujem uviesť nasledovné.

Čítať ďalej...

Skrytá privatizácia zdražila vodu pod Tatrami

(Stará Ľubovňa, 25.1.2017)
 
Podtatranskí spotrebitelia sa v týchto dňoch nesťažujú na skokový rast cien vody. Napriek tomu poukazujú na činnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý dovolil, aby Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť v rokoch 2004 až 2014 si zvýšila ceny na dvojnásobok! V širších súvislostiach vidia, že tento cenový nárast vody je výsledkom „skrytej privatizácií vody“ francúzskou spoločnosťou Veolia Voda, ktorá sa objavuje v spise Gorila.
 

Čítať ďalej...

EÚ podporuje spotrebiteľské vzdelávanie žiakov

Európska komisia podporuje spotrebiteľské vzdelávanie v školách formou Medziškolskej súťaže, ktorá je súčasťou vzdelávacieho portálu Consumer Classroom.
 

Čítať ďalej...

Manuál o spotrebiteľskej arbitráži

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie - manuál pre spotrebiteľov

Tento manuál prináša množstvo odpovedí na základné otázky týkajúce sa spotrebiteľského rozhodcovského konania. Dozviete sa napríklad, čo je spotrebiteľský spor; čo je spotrebiteľská rozhodcovská zmluva; aké podmienky musia byť splnené, aby sa spor mohol riešiť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní; kto môže byť rozhodcom; ako sa procesne postupuje v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní; aké sú práva a povinnosti sporových strán; ako sa môže spotrebiteľ v konaní brániť.

Manuál o spotrebiteľskej arbitráži (PDF)

Usmernenie NBS k poistným produktom

Toto usmernenie sa zaoberá investičným životným poistením, KTORÉ JE NEPRIPUSTNÉ PRIROVNÁVAŤ K SPORENIU, aby už nebolo možné nekalými obchodnými praktikami poškodiť tisícky spotrebiteľov.

 Usmernenie NBS k poistným produktom (PDF)

Učiteľské noviny

Edukačný portál pre európskych učiteľov

http://www.ucn.sk/ucitelia/edukacny-portal-pre-europskych-ucitelov

Prebiehajúce zmeny vo vzdelávaní kladú zvýšené nároky na prípravu učiteľov, preto Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portálu ConsumerClassroom. Edukačný portál www.consumerclassroom.eu je určený na prierezovévzdelávanie a jeho cieľom je uľahčiť prácu učiteľom ponukou učebných zdrojov zozbieraných zo všetkých krajín Európskej únie.V ponuke nájdu hotové učebné zdroje pre spotrebiteľskú výchovu finančnú gramotnosť, mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu a ďalšie prierezové témy.
 

S finančnou gramotnosťou na exkurzii v Európskom parlamente

http://www.ucn.sk/skoly/stredne/s-financnou-gramotnostou-na-exkurzii-v-europskom-parlamente

Rozhodovanie o financiách sprevádza spotrebiteľov v trhovej ekonomike celý život a nie je prechádzkou ružovou záhradou. Možno práve negatívne príklady nás presviedčajú o tom, že potrebujeme teoretický základ a praktické skúsenosti, aby sme racionálne využívali osobné zdroje.

O činnosti A3S

Význam organizácie pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť na Slovensku

Sloboda podnikania v trhovej ekonomike je spojená s potrebou ochrany občanov štátom, ktorý prijíma kvalitné zákony a chráni občanov prostredníctvom kontrolných inštitúcií. Tretím dôležitým pilierom ochrany práv spotrebiteľov sú samotné občianske organizácie, ktoré svojou činnosťou zastupujú spotrebiteľov a pomáhajú občanom pri ochrane svojich občianskych práv.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 2

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.