Vyhlásenie 22. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianska knižnica vyhlasujú 22. ročník celoslovenskej a 19. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život Podmienky pre…

Vyhodnotenie 21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Víťazné časopisy  21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“ P.č. Názov časopisu Adresa školy Redakčná rada Pedagóg Ocenenie 1. EKO na TO v Mousonkš ZŠ T.J.Moussona T.J.Moussona 4 Michalovce Katarína Hlavatá Sarah Filipová Ema Hamašová Mgr. Lenka Paľová Hlavná…

Zdroje využiteľné pri tvorbe časopisu

MP a RV SR o bezpečnosti potravín a výživy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=143 oficiálny zdroj informácii o zložení potravín v rezorte MP a RV SR http://www.pbd-online.sk/ Úrad verejného zdravotníctva SR – bezpečnosť potravín http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1146:bezpenos-potravin&catid=93:bezpenos-potravin&Itemid=102 Centrum znalostí o potravinách http://www.opotravinach.sk/ Virtuálne centrum zdravej výživy…

Praktické rady k tvorbe spotrebiteľského časopisu

Základným kritériom pri rozhodovaní o zaradení/nezaradení časopisu do súťaže je splnenie formálnych náležitostí, ktoré určil vyhlasovateľ súťaže (téma, zostavenie redakčnej rady, rozsah a obsah časopisu, redakčné údaje…) Tvorba časopisu je spoločná práca žiakov, kde sa informácie tvorivým spôsobom spracujú do…

Námety pre výber hlavnej témy spotrebiteľského časopisu

Čo znamená kvalitná výživa? Poznáme cenu nezdravej výživy? Ako marketing ovplyvňuje rozhodovanie o výžive? Finančné náklady na zdravú/nezdravú výživu Ktoré potraviny sú bezpečné? Ktoré potraviny sú nebezpečné? Monitoring mojej výživy Kalkulačka výživy jednej domácnosti Aká je nutričná hodnota mojej výživy…

Na pomoc učiteľom v príprave žiakov

Na pomoc učiteľom v príprave žiakov pre súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov : Spotreba pre život Téma roka 2018: „Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín“. Spotrebiteľská trieda – Consumer Classroom www.consumerclassroom.eu Nutričná databáza https://www.zbodyfit.sk/nutricna-databaza/?dbns=surovina&dbnr Víš co jíš http://www.viscojis.cz/ Česká technologická platforma…

Vyhlásenie 21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianska knižnica pod záštitou Národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka…

Vyhodnotenie 20. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

V Starej Ľubovni už dvadsať rokov organizujú medzinárodnú súťaž mladých spotrebiteľov, ktorí sa pripravujú na rolu kritických spotrebiteľov. Cieľom tejto súťaže je podpora uvedomelého správania slovenských spotrebiteľov, ktorí sú motorom slovenskej ekonomiky a aktívne vystupujú na európskom trhu. Téma súťaže…

Vyhlásenie 20. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu vyhlasujú 20. ročník celoslovenskej a 17. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova…

Studentská soutěž Spotřeba pro život zná své vítěze

Rekordní počet 52 doručených časopisů přinesl právě ukončený osmý ročník studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu, jehož nosným tématem bylo zodpovědět, jak můžeme odolávat nástrahám marketingu. Čítať viac: https://www.dtest.sk/clanek-5136/studentska-soutez-spotreba-pro-zivot-zna-sve-viteze?&utm_source=novinky160613&utm_medium=email&e_id=375068&a_id=2653

Vyhodnotenie 19. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

VYHODNOTENIE 19. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“   P.č. Názov časopisu Škola Redakčná rada Koordinátor Hodnotenie 1. SUM SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa Valéria Valeková Paulína Begalová Michaela Sroková Mgr. Iveta Kuzárová Hlavná cena 2. Bzučo ZŠ Novosad…

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianska knižnica   pod záštitou Moniky Smolkovej,…

Študentky Filmovej školy zabodovali v súťaži Spotreba pre život

V rámci spotrebiteľskej výchovy žiakov usporiadala Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska už 18. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej súťaže školských časopisov zameraných na spotrebiteľskú výchovu. Súťaž sa uskutočnila s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod záštitou Moniky…

Vyhodnotenie súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

VYHODNOTENIE 18. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“     P.č. NÁZOV časopisu ŠKOLA REDAKTORI Koordinátor Hodnotenie 1. Spotreba pre život Obchodná akadémia, Bolečkova ul. 2, 950 50 Nitra Nikoleta Fišerová Lenka Rončáková Daniela Paulovičová Ing. Eva Bellová  …

Vyhlásenie 18. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska dTest o.p.s. Federacja konsumentów Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu    vyhlasujú   18. ročník celoslovenskej…

Vyhodnotenie 17. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Vyhodnotenie 17. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova : SPOTREBA PRE ŽIVOT OCENENIE NÁZOV ČASOPISU ŠKOLA REDAKTORI HLAVNÁ CENA Informáčik Základná škola s MŠ Vančurova 38 917 01 Trnava Natália Baloghová Dominik Režný Sabínka Cviková Hlavná CENA Bzučo Základná škola Ul. Letná…

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky dTEST o. p. s. Federacja konsumentów Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu vyhlasujú 17. ročník celoslovenskej a…

Vyhodnotenie 16. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova : SPOTREBA PRE ŽIVOT

OCENENIE  NÁZOV ČASOPISU  ŠKOLA  REDAKTORI   HLAVNÁ CENA ZŠ  Detektívi Základná škola Komenského ul. 6 064 01 Stará Ľubovňa Alexandra Kinská Miriama Drondzeková Richard Antony  HLAVNÁ CENA ZŠ  Bzučo SOŠ Ul. Letná 90 076 02 Novosad Denisa Kačová Terézia Čokotová Veronika…

16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Metodicko-pedagogické centrum, RP MPC Prešov Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Občanské sdružení spotřebitelů TEST Federacja Konsumentów Ľubovnianska knižnica pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej…

Vyhodnotenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE  NÁZOV ČASOPISU  ŠKOLA  REDAKTORI   HLAVNÁ CENA Skrytý nepriateľ Základná škola Ščasného 22 949 01 Nitra Richard BotkaKristína Ivančíková Katarína Mišutová  HLAVNÁ CENA Spotrebiteľ SOŠ Ostrovského 1, 040 01 Košice Peter Papp Radoslav ŠarinaTomáš Močársky  HLAVNÁ CENA SOS Súkromná hotelová…

Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii Federacjou konsumentow Nowy Sacz Asociáciou učiteľov občianskej výchovy a náuky Ľubovnianskou knižnicou vyhlasuje 15. ročník celoslovenskej a 12. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská…

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE   NÁZOV ČASOPISU ŠKOLA REDAKTORI HLAVNÁ CENA   BZUČO Základná škola s materskou školou Letná 90 076 02 Novosad 1. Dominika Cenkyová 2. Lenka Salagová 3. Nikola Fejková HLAVNÁ CENA Školské oko ZŠ P. Kellnera Hostinského Družstevná 835 979 01…

Vyhodnotenie súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Vec: Vyhodnotenie súťaže Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska ako občianske združenie organizovala už štrnásty ročník súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Do súťaže sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo 9 základných škôl a 24 stredných škôl zo Slovenskej republiky,…

Udržateľný cestovný ruch

Ciele: Oboznámiť sa s problematikou udržateľného cestovného ruchu, jeho znakmi a charakteristikou, jeho odlíšením od masového cestovného ruchu. Viesť študentov k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje konanie, ktoré môže mať vplyv na miestne komunity a životné prostredie. Kľúčové slová: udržateľný cestovný…

Nekalé obchodné praktiky

Ciele: Poznávať a kriticky hodnotiť správanie sa podnikateľov vo vzťahu k spotrebiteľom Poznať základné charakteristiky nekalých obchodných praktík Kľúčové slová: nekalá obchodná praktika, agresívna obchodná praktika Hodina: samostatné štúdium, skupinová práca a diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom: Ekonomika, Obchodné predmety, Občianska náuka Zručnosti: zber a…

Ako byť vypočutý

Ciele: Podnietiť študentov, aby sa zaujímali o veci verejné, o veci, ktoré sa ich týkajú, ktoré môžu svojim aktívnym občianstvom zmeniť. Kľúčovéslová: aktívne občianstvo, záujmové združenia Hodina: diskusia, práca v skupinách, prezentácia Spojitosťsučivom: občianska náuka, politológia, sociológia Zručnosti: kooperácia, prezentácia,…

Vianoce na dlh

Ciele : Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia o osobných financiách Poznávať a porovnávať služby bánk Cvičiť kritické a zodpovedné správania Kľúčové slová : obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika Metódy : riešenie problémovej úlohy, diskusia, kvíz, hodnotenie Spojitosť s učivom : ekonomika, právo, etika, Zručnosti :…

Podomový predaj elektriny

Ciele :Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia na energetickom trhu Poznávať problémy podomového predaja elektriny Poznávať nekalé obchodné praktiky v obchodných podmienkach Kľúčové slová : podomový predaj, obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika Metódy : dotazník, riešenie problémovej úlohy, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom…

Potraviny a zdravie – označovanie potravín

Ciele: Orientovať sa v informáciách, ktoré sú na etiketách výrobku Naučiť sa vyberať zdravé a nutrične vyvážené potraviny Kľúčové slová: konzervačné látky, nutričná hodnota, trvanlivosť Metódy: učenie sa skúsenosťou, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom: Občianska náuka, Tovaroznalectvo, Biológia Zručnosti: zber…

Reklama a presviedčanie

Ciele : Rozpoznať reklamu a jej reklamné posolstvo Poznávať hranice reklamnej etiky Kľúčové slová : reklama, kódex reklamnej praxe Metódy : skupinová práca, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom : Ekonomika, Právo, Etika, Zručnosti : zber a spracovanie informácií schopnosť analyzovať pôsobenie reklamy Pracovné…

Potraviny a zdravie

Ciele: • Identifikovať zdravotné aspekty spotreby nápojov občerstvenia. • Určiť v občerstvení zo školskej jedálne obsah vlákniny. • Kriticky hodnotiť a vyberať občerstvenie a nápoje, ktoré sú prospešné pre zdravie. Trvanie lekcie: 2x 45 minút Vzdelávacie výsledky: • Po dokončení jednotky…

Príprava obeda

Ciele: Žiaci budú schopní: • Pochopiť, prečo je dôležité pripraviť obed doma, aby si ho vzali do školy. • Vymenovať niektoré zdravé súčasti pre doma pripravené školské obedy. • Pripraviť si zdravý obed a odhadnúť čas potrebný na prípravu. Trvanie…