Tvoríme učebné zdroje


Súbor vyučovacích hodín


Vývoj projektových aktivít

Dokument: Vecné hodnotenia projektu 10.09.2019.pdf

Dokument: Vecné hodnotenia projektu 10.06.2019.pdf

Dokument: Vecne hodnotenie projektu 2019.pdf


Propagácia Projektu

Dokument: Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie.pdf


Stretnutie tvorcov učebných zdrojov

Dokument: Výzva  učiteľom kontinuálneho vzdelávania.pdf

Dokument: Pozvánka na stretnutie tvorcov v Prešove.pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie

Dokument: Zmluva o poskytnuti dotacie.pdf

Dokument: Zmluva s MH SR.pdf