Environmentálny pas produktov


Podporujte nákup produktov s environmentálnou značkou 

Zaujímate sa o to, aké produkty nakupujete? Uvažujete nad tým, aký majú dopad na životné prostredie? Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zisťuje, či spotrebitelia kupujú produkty, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Cieľom prieskumu je identifikovať či spotrebitelia poznajú a kupujú produkty s environmentálnymi značkami, a či spotrebiteľským správaním podporujú udržateľnú spotrebu. Informácie o vašom nakupovaní nám pomôžu poznávať spotrebiteľské správanie a navigovať ich k udržateľnej spotrebe.


Informačné materiály:

Informácie o projekte Environmentálny pas produktov

Propagačný materiál č.1

Propagačný  materiál č.2

Tlačová správa 22.12.2021

Tlačová správa 12.12.2021

Tlačová správa 30.12.2021

Správa o realizácii projektu Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov


Metodické materiály:

Podporujeme environmentálne správanie spotrebiteľov

Kľúčové kompetencie pre udržateľnú spotrebu, metodické poznámky

Prieskum spotrebiteľského správania – dotazník

Ekoinovačné Slovensko - udržateľné produkty a služby B.Stašenková 08.12.2021


Environmentálne pasy viac ako 300 produktov:
Environmentálny pas produktov: Drogéria
Environmentálny pas produktov: Papier a drevo
Environmentálny pas produktov: Počítače
Environmentálny pas produktov: Mobily
Environmentálny pas produktov: Textil
Environmentálny pas produktov: Potraviny