Medzinárodné stretnutie partnerov


V Turíne sme boli v decembri.

Organizácie z piatich krajín Európskej únie sa stretli v decembri v Turíne, aby v rámci programu Erasmus +(2018-1-SK01-KA204-046393) pripravili inovatívny projekt vzdelávania nezamestnaných do 29 rokov.