Zmluvy ERASMUS+


Zmluva o poskytnutí grantu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:

Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+

ČÍSLO ZMLUVY – 2018-1-SK01-KA204-046393


Dodatok k zmluve ERASMUS+

Dodatok k zmluve ERASMUS+.pdf