Odporúčanie k 22. ročníku súťaže Spotrebiteľská výchova

Odporúčanie k 22. ročníku súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov –Spotreba pre život
Motto: „Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe. Akou cestou spotreby sa vyberáš ty? Dokážeš zmenšiť svoju ekologickú stopu?“
1. Charakteristika súčasného spotrebiteľského správania
Súčasná spoločnosť je charakteristická orientáciou na zvyšovanie spotreby, ktorá sa stala symbolomu úspešnosti človeka a vizitkou jeho blahobytu. Súčasné generácie mladých ľudí si môžu dovoliť spotrebovať oveľa viac ako ich rodičia, viac nakupujú, viac míňajú na potraviny, kultúru, šport, oddych a cestovanie. Používaním tovarov a služieb spotrebiteľ ovplyvňuje bezprostredné okolie i vzdialené miesta na našej planéte, kde sa ťažia suroviny, vyrábajú výrobky, či prepravujú na veľké vzdialenosti. Dôsledkami spotreby tak spotrebiteľ ovplyvňuje životy ľudí na rôznych častiach našej planéty, vplýva na ekonomiku a životné prostredie vo svete.
2. Orientácia na uvedomelé spotrebiteľské správanie
Uvedomelejšie správanie spotrebiteľov neprichádza automaticky. Vedomosti sami osebe nie sú dostatočnou motiváciou k zmene spotrebiteľského správania . Výskumy ukazujú, že nestačí, aby spotrebitelia poznali dôsledky svojich spotrebiteľských rozhodnutí. Žiakom je potrebné poskytnúť podnety na kritické myslenie, obsah vzdelávania spojiť s reálnymi podnetmi zo života spotrebiteľov, aby kriticky hodnotili a porovnávali spotrebiteľské správanie s ohľadom na etickú spotrebu, rozpočet rodiny, ekonomický a sociálny vývoj spoločnosti a globálne dôsledky spotrebiteľských rozhodnutí. Pomoc pedagógov je potrebná , aby dokázali žiakov inšpirovať k získavaniu kľúčových kompetencií potrebných pre celoživotné vzdelávanie v v rýchlo rozvíjajúcej sa trhovej ekonomike.
3. Ciele súťaže
Cieľom súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov- Spotreba pre život je podporovať zodpovedný prístup k spotrebe, kvalite života a hodnotám životného prostredia. Usmerňovanie pedagógov, či rodičov má žiakov priviesť k uvažovaniu , ktoré prekonáva priepasť medzi vedomosťami a činmi, k uvedomelejšiemu rozhodovaniu, aby boli zodpovednejší k prírode a našej planéte.
image1          image2
Tvorivá práca na časopise podporí rozvoj kľúčových kompetencií žiakov:
• učiť sa učiť,
• materinského jazyka,
• spoločenské a občianske kompetencie.
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, ani vysoké hodnotenie v súťaži nezískavajú časopisy, ktoré prinesú čo najväčšie množstvo zaujímavých informácií z rôznych zdrojov. Najhodnotnejšie sú časopisy, ktoré majú pridanú hodnotu, a to tvorivosť v spracovaní článkov, objavy z pozorovaní každodenného života, pozitívne aj negatívne príklady z bezprostredného aj vzdialenejšieho okolia, aktuálne témy, rozhovory s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi a príťažlivé a zrozumiteľné témy, ktoré zaujmú a oslovia čitateľov – spotrebiteľov.
4. Témy pre tvorbu časopisu:
• Príklady uvedomelého spotrebiteľského správania,
• Kritické hodnotenie rozličných životných štýlov,
• Dopady vlastnej spotreby na životné prostredie,
• Životný cyklus výrobkov,
• Environmentálne produkty,
• Pozitívne príklady cyklickej ekonomiky,
• Ekologický cestovný ruch,
• Nakupovanie s redukciou obalov a zmenšovaním odpadu,
• Hrozby spotreby z domácnosti, priemyslu, poľnohospodárstva,
• Dopady zvyšujúcej sa spotreby človeka na konkrétne časti prírody,
• Dopady spotreby na zdravie, životné prostredie, ekonomiku Slovenska,
• Odolávanie mediálnym vplyvom na zvyšovanie spotreby.
5. Učebné zdroje
Edukačný portál pre učiteľov a žiakov vo všetkých jazykoch Európskej únie:
www.consumerclassroom.eu
Informácie o ekostope
www.ekostopa.sk
Aktuálna mapa elektickej energie o uhlíkových emisiách, zdrojoch elektrickej energie na Slovensku a iných krajinách
https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=country&countryCode=SK&remote=true
Environmentálne značky:
Kurz zodpovedného spotrebiteľa:
a mnohé ďalšie, ktoré nájdu žiaci…
image3
Stará Ľubovňa 08.02.2019
Mgr. Božena Stašenková, PhD.
koordinátorka súťaže