Študentky Filmovej školy zabodovali v súťaži Spotreba pre život

V rámci spotrebiteľskej výchovy žiakov usporiadala Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska už 18. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej súťaže školských časopisov zameraných na spotrebiteľskú výchovu.

Súťaž sa uskutočnila s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu.

Do súťaže sa mohli zapojiť trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, ktoré mali za úlohu vytvoriť spotrebiteľský časopis z príspevkov svojich spolužiakov. V obsahu časopisu mala rezonovať téma roka 2015: “Prečo potrebujeme a ako využívame finančnú gramotnosť”.

Koordinátorka súťaže a predsedníčka Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska Mgr. Božena Stašenková, PhD., ktorá mimochodom, stála nielen pri zrode spotrebiteľskej asociácie, ale aj samotnej súťaže, zhodnotila tento ročník nasledovne:

„Súťaž nám robí nesmiernu radosť, veď už takmer dve desiatky rokov sa žiaci a študenti zamýšľajú nad témami, s ktorými sa každý z nás stretáva denne – všetci sme spotrebitelia a svoje práva musíme poznať a vedieť si ich chrániť. To je aj hlavný cieľ a zmysel našej súťaže vychovávať a vzdelávať uvedomelých a sebavedomých spotrebiteľov. Tento ročník zaujal nielen kvalitou, ale aj množstvom časopisov, prihlásilo sa ich až 44. Určite zaujala téma – finančná gramotnosť- ktorá je nanajvýš aktuálna a potrebná.“

Spomedzi všetkých prihlásených časopisov vybrala odborná medzinárodná porota 12 tých najlepších, ktorých redakčné rady sa zišli v prekrásnom prostredí Červeného kláštora. Dva dni plné zážitkov, vyvrcholili vyhlásením top víťazov, ktorí za odmenu pocestujú do Štrasburgu. Radosť študentiek Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej bola obrovská, ich časopis Figra (finančná gramotnosť) totiž zabodoval a tak ich na jeseň čaká zaujímavá cesta s návštevou Európskeho parlamentu.

Mediálna odborníčka Mgr.Ivana Šipošová, riaditeľka Ľubovnianskej Knižnice, jedna z členiek odbornej komisie, na záver budúcim žurnalistom odkázala, aby nezabudli, že dobrý novinár sa musí veľa učiť, vždy čerpať informácie z overených zdrojov a prameňov, dodržiavať autorský zákon, ovládať terminológiu, sledovať aktuálne dianie. Jednoducho musí to byť človek, ktorý vie a dokáže objektívne a pútavo spracovať tému, ktorej sa venuje.

Anna Bartošová, Daniela Handlovičová, Vanda Hašková