TRACON

Vytvorenie nástrojov podporujúcich školenie pedagógov pre rozvoj spotrebiteľského povedomia žiakov

Projekt Tracon je spolufinancovaný Európskou Komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Comenius Multilateral projects action – reference no. 517562-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP).