Vyhlásenie 18. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
dTest o.p.s.
Federacja konsumentów
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica

pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu

 

 vyhlasujú

 

18. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej súťaže

Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT

 

Podmienky pre účasť v súťaži:

1. Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, ktoré vytvoria spotrebiteľský časopis z príspevkov svojich spolužiakov.

2. Časopis má formát A4 – štyri strany obalu a osem strán obsahu (ďalšie strany iba ako samostatná príloha).

3. Sedemdesiatpäť percent obsahu časopisu tvorí téma roka 2015:
“Prečo potrebujeme a ako využívame finančnú gramotnosť”

4. Časopis obsahuje vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady.
Články sú originálne práce žiakov s uvedením odkazov na informačné zdroje.

5. Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.

6. Škola zašle prihlášku, v ktorej uvedie názov časopisu, zloženie redakčnej rady, kontaktné údaje na školu, učiteľa (alebo rodiča), tel. číslo a e-mailovú adresu. Vytlačené jedno číslo časopisu zašlú do 22.05.2015 na adresu koordinátora súťaže : Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

7. Najúspešnejšie družstvá sa zúčastnia medzinárodného vyhodnotenia súťaže na Slovensku a najúspešnejšie družstvo navštívi Európsky parlament.

Oblasti alebo témy finančnej gramotnosti:
• Čo znamená žiť hospodárne?
• Vieme využívať finančné záznamy?
• Čo ovplyvňuje naše kúpne rozhodnutia?
• Ako sa pripraviť na väčšie výdavky?
• Vieme ako znížiť finančné náklady domácnosti?
• Hľadáme informácie a porovnávame ceny?
• Čo znamená zadĺženie?
• Vieme využívať jednotkovú cenu?
• Využívame rôzne formy platieb?
• Ako odolávať nátlakovému predaju?
• Prečo nakupovať internetom?
• Platíme aj za obaly?
• Vieme reklamovať tovary a služby?
• Kupujeme prijateľnú cenu alebo kvalitu?
• Kupujeme si výrobky detskej práce?
• Podporujeme Fair trade?
• Zvyšuje móda náklady na obliekanie?
• Akú rolu hrajú spotrebiteľské organizácie?