Vyhlásenie 19. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica
 
pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu
 
vyhlasujú
 
19. ročník celoslovenskej a 16. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT
Podmienky pre účasť v súťaži:
1. Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, ktoré tvoria žiacky spotrebiteľský časopis.
2. Obsah časopisu tvorí téma roka 2016: „Ako odolávať nástrahám marketingu“. Téma roka tvorí minimálne 75% článkov – tvorivých príspevkov žiakov s uvedením použitých informačných zdrojov. Hodnotiacimi kritériami sú: tvorivé spracovanie mediálnej gramotnosti o marketingu a presviedčaní, zrozumiteľnosť a odbornosť príspevkov, vzhľad a celkový dojem z časopisu.
3. Časopis má formát A4 – štyri strany obalu a osem strán obsahu, v ktorom sú uvedené vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady. Časopisy s väčším počtom strán nebudú hodnotené. Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.
4. Škola zašle súťažný časopis a prihlášku do 20.05.2016 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prihláške sa uvedie názov časopisu, mená 3 členov redakčnej rady a kontaktné údaje na školu a učiteľa (tel. číslo, e-mailovú adresu).
5. Úspešné družstvá sa zúčastnia slovenského vyhodnotenia súťaže na Pieninách a najúspešnejšie družstvo navštívi Európsky parlament.
6. Témy na spracovanie príspevkov do časopisu:
• Význam marketingu pre spotrebiteľov
• Marketingová komunikácia so spotrebiteľmi
• Pozitívne a negatívne príklady pôsobenia marketingu
• Vplyv marketingu na správanie spotrebiteľov
• Neférové metódy ovplyvňovania spotrebiteľov
• Zberanie, triedenie a vyhodnocovanie informácií z marketingu
• Ako odolávať mediálnemu pôsobeniu a presviedčaniu
• Výhody mediálne gramotných spotrebiteľov
• Finančné ponuky, hry, súťaže, lotérie
• Nekalé praktiky v presviedčaní spotrebiteľov
• Reklama v školách
• Klamlivá reklama
• Obťažovanie reklamou
• Reklama a obezita
• Reklama zameraná na deti
• Reklama v televíziách, rádiách, hudbe, športe
• Mediálna zábava a konzumný prístup k životu
• Marketing zameraný na ľudské hodnoty
• Regulácia marketingu štátom a Európskou úniou
• Rady a odporúčania pri riešení problémov
• a ďalšie témy podľa uváženia, ktoré sú tematicky prepojené s hlavnou témou.
betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler