Výskum vzdelávacích potrieb


Výskum vzdelávacích potrieb

erasmus

(Stará Ľubovňa, 11. marec 2018) Krajiny Európskej únie v posledných rokoch trápia problémy s nezamestnanými do 29 rokov, ktorí predčasne ukončili strednú školu alebo majú nedostatočnú kvalifikáciu a zručnosti. Spotrebiteľské organizácie z piatich krajín (Talianska, Grécka, Litvy, Česka a Slovenska) s finančnou podporou programu ERASMUS + vypracovali spoločný program vzdelávania nezamestnaných s názvom “Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovačného programu spotrebiteľského vzdelávania”.