16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej súťaže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum, RP MPC Prešov
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Federacja Konsumentów
Ľubovnianska knižnica

pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu

vyhlasujú

16. ročník celoslovenskej a 13. ročník medzinárodnej súťaže

Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT

Podmienky pre účasť v súťaži :

1. Súťažia trojčlenné družstvá študentov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Poľska a Českej republiky, ktoré vytvoria spotrebiteľský časopis pre spolužiakov a spotrebiteľskú verejnosť.

2. Časopis má formát A4 – štyri strany obalu a osem strán obsahu (ďalšie strany iba ako samostatná príloha).

3. Sedemdesiatpäť percent obsahu časopisu tvorí téma roka 2013:
„Zistite ako štátne orgány pomáhajú chrániť spotrebiteľa”.

4. Časopis obsahuje vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady. Články sú originálnym výtvorom študentov a uvádzajú použité informačné zdroje.

5. Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.

6. Školy alebo jednotliví študenti zašlú prihlášku, kde uvedú názov časopisu, zloženie redakčnej rady, kontaktné údaje na školu/ tútora/učiteľa/ rodiča (tel. , email). Vytlačený súťažný časopis zašlú do 17.05.2013 na adresu koordinátora súťaže : Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

7. Najúspešnejšie družstvá sa zúčastnia slávnostného vyhodnotenia súťaže a navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu.