Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

v spolupráci s

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
Sdružením pro výchovu k občanství a demokracii
Federacjou konsumentow Nowy Sacz
Asociáciou učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianskou knižnicou
vyhlasuje 15. ročník celoslovenskej a 12. ročník medzinárodnej
súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov

“SPOTREBA PRE ŽIVOT”

Motto súťaže

Kto chce nakupovať bezpečné a kvalitné výrobky či služby, mal by si ich vediet nájsť, lebo spoľahnúť sa len na informácie predávajúceho môže byť zradné, a preto je potrebné niektoré informácie overiť.

Téma roka 2012

„Technické, ekonomické a ekologické zhodnotenie investícií do domácnosti“

Podmienky súťaže

Súťaž je určená študentom základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky a členských krajín Európskej únie. Každý súťažný kolektív reprezentuje trojčlenná redakčná rada a koordinátor z radu dospelých.

Súťaží sa v tvorbe vzorového čísla spotrebiteľského časopisu pre mládež, zameraného na spracovanie vlastných testov výrobkov a služieb. Súťažný časopis má v tlačenej podobe formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulnej strane se uvedie logo časopisu, jeho názov a vydavateľské údaje, na poslednej strane tiráž s menami autorov a redakčnej rady.

Téma roka 2012 tvorí 75 % z obsahu časopisu. Dodržanie vymedzeného rozsahu časopisu a témy je predpokladom pre zaradenie do hodnotenia. Ůčastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu časopisov. V prípade použitia prevzatých materiálov musí byť vždy uvedený zdroj týchto materiálov.

Sortiment testovaných výrobkov a služieb nie je obmedzený, v prípade odborných škôl sa odporúča testovať napríklad výrobky či služby súvisiacich s príslušnými učebnými odbormi.

Základné pravidlá:

a/ minimálny počet testovaných výrobkov či prevádzkovateľov služieb v jednom testu sú tri;

b/ každý test musí obsahovať:
úvodnú časť, v ktorej budú predstavené testované výrobky či služby (môže byť spojená napríklad s nejakým konkrétnym príbehom týkajúcim se testovaných výrobkov či služieb, prípadne so zdôvodnením ich výberov do testu);
stručné informácie o zvolených kritériách a metódach testovania, vrátane ich zdôvodnenia (je možné akcentovať napríklad ekologické aspekty, energetickú náročnost výrobkov či ekonomickú efektivitu služieb atď.);
vlastný test s komentárom výsledkov;
záverečné hodnotenie z pohľadu spracovávateľov, vrátane získaných skúseností a príhod z testovania.

Praktické rady :

Výrobky možno testovať napríklad priamo v obchodoch v rámci zákonom stanovených povinností predávajúceho predviesť výrobok na žiadosť spotrebiteľa tam, kde to povaha výrobku umožňuje. Zaujímavým kritériom v týchto prípadoch môže byť i poskytovanie informácií spotrebiteľom, vrátane hodnotenia odbornej úrovne týchto informácií. V prípade cenovo nenáročných výrobkov však očakávame hlavne praktické testy úžitkových vlastností zakúpených výrobkov.

Príklad testov (nemožno už využiť v rámci súťaže)

Študenti jednej školy sa rozhodli otestovať toaletný papier. V prvej fáze zakúpili po dohode s vedením školy 5 druhov toaletného papiera, ktorý umiestnili na školských toaletách tak, aby bolo na každej toalete k dispozícii všetkých 5 druhov. Po týždni vyhodnotili spotrebu každého z testovaných toaletných papierov a následne vykonali na túto tému medzi spolužiakmi anketu. Dalšiu fázu testu potom zamerali na overenie mechanických vlastností každého z hodnotených toaletných papierov. Záverom vykonali tiež ekonomické vyhodnotenie testovaných výrobkov z hľadiska porovnania pomerov ceny a úžitkových vlastností, čím súčasne získali dostatok kvalifikovaných podkladov pre posúdenie vhodnosti testovaných výrobkov k domácemu použitiu.

Ceny pro súťažné kolektívy

Vecné ceny pre vyhodnotené súťažné kolektívy venujú organizátori a partneri súťaže, prípadne dalšie s nimi spolupracujúcimi subjekty. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa predpokladá v rámci seminára pre 10 vybraných redakčných rád a ich koordinátorov koncom mesiaca jún 2012.

Organizácia súťaže

Víťazi súťaže sa zúčastnia medzinárodného vyhodnotenia v Českej republike.

Školy alebo jednotlivci zašlú prihlášku a súťažný časopis najneskôr do 31.5.2012 na adresu : Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6 , 064 01 Stará Ľubovňa.
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 20. 6. 2012 na webových stránkach usporiadateľa https://www.spotrebitelinfo.sk/ a vyhodnotené súťažné kolektívy budú tiež informované priamo.
So žiadosťami o doplňujúce informácie k súťaži je možné se obracať na koordinátora súťaže : Mgr. Božena Stašenková, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..”>spotrebitelinfo@spotrebitelinfo.sk.
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas usporiadateľom súťaže s nekomerčným využitím postúpených materiálov k propagácii súťaži a problematiky skúšobnictva a testovania všeobecne.
Termín vstupu do súťaže nie je časovo obmedzený. Podmienkou pre zaradenie do hodnotenia je iba dodržanie termínu dodania súťažných časopisov.

Okrem súťažnej tlačenej verzie časopisov možno spracovať aj elektronickú verziu, ktorá však nebude zaradená do súťaže.