Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

OCENENIE

 

NÁZOV ČASOPISU ŠKOLA REDAKTORI
HLAVNÁ CENA

 

BZUČO Základná škola s materskou školou Letná 90

076 02 Novosad

1. Dominika Cenkyová

2. Lenka Salagová

3. Nikola Fejková

HLAVNÁ CENA Školské oko ZŠ P. Kellnera Hostinského Družstevná 835

979 01 Rimavská Sobota

1. Diana Rapčanová

2. Dominika Sághiová

3. Lucia Sojková

HLAVNÁ CENA Spotřebitelský časopis Tercie GJP Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Studentská 166

290 01 Poděbrady

1. Eva Maršalová

2. Eliška Hovorková

3. Hana Šrámková

HLAVNÁ CENA

 

INFO GLO – časopis o sekundárnych službách Základná škola

Školská 10

044 20 Malá Ida

1. Barbora Sabolová

2.Dominika Bordigová

3. Valentín Kozák

HLAVNÁ CENA

 

Eligeres Gymnázium

Poštová 9

042 52 Košice

1. Lucia Flóriánová

2. Ján Jursa

3. Tibor Engler

HLAVNÁ CENA cena primátora

Starej Ľubovne

 

ŠUM Stredná odborná škola

Jarmočná 108

064 01 Stará Ľubovňa

1. Michal Urbanec

2. Katka Kmečová

3. Dominika Kollárová

HLAVNÁ CENA

 

Kupuj z Głowa

 

Zespól Szkół Ekonomicznych

Ul. Ariańska 3

38-300 Gorlice

1. Karolina Radzik

2. Katarzyna Łukaszyk

HLAVNÁ  CENA

Exkuzia EP Štrasburg

Pátrači

 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Štúrova 3

064 01 Stará Ľubovňa

1. Júlia Ondičová

2. Radovana Rabíková

3. Petronela Dufalová

HLAVNÁ CENA MLADÝ SPOTREBITEĽ Stredná odborná škola

Cintorínska 4

950 50 Nitra

1. Michaela Chvasteková

2. Dominik Sýkora

3. Daniela Blahová

HLAVNÁ CENA Impressive Gymnázium

Štefánikova 219

014 01 Bytča

1. Michal Maco

2. Michaela Husárová

3. Soňa Žilová

HLAVNÁ CENA Náš výber Obchodná akadémia

Radlinského 55

026 01 Dolný Kubín

1. Katarína Todorovová

2. Marta Hurtalová

3. Klára Suľová

HLAVNÁ CENA

Exkuzia EP Štrasburg

Euráčik Gymnázium

Školská 26

952 80 Vráble

1. Michaela Chúťková

2. Zuzana Čokynová

3. Tatiana Ujhelyiová

V Starej Ľubovni 29.09.2011 Predseda komisie:
Mgr. Božena Stašenková, PhD.

Členovia komisie:
Ing. arch. Zita Pleštinská

Ing. Jaromír Markovič