Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
dTEST o. p. s.
Federacja konsumentów
Ľubovnianska knižnica

pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu

vyhlasujú

17. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej súťaže

Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT

Podmienky pre účasť v súťaži :

1.  Súťažia trojčlenné  družstvá študentov základných a  stredných škôl zo Slovenskej republiky, Poľska  a Českej republiky, ktoré  vytvoria spotrebiteľský  časopis z príspevkov  svojich spolužiakov.

2. Časopis  má formát  A4 – štyri strany obalu a osem strán obsahu (ďalšie strany iba ako samostatná príloha).
 
3. Sedemdesiatpäť percent  obsahu časopisu tvorí  téma roka 2013:
„Výhody a problémy nakupovania internetom “.

4. Časopis obsahuje vydavateľské údaje a tiráž s menami troch  členov redakčnej rady. Články sú originálnym výtvorom študentov  a uvádzajú  použité informačné zdroje.

5. Účastníci súťaže dávajú  súhlas k nekomerčnému využitiu súťažných prác.

6. Školy alebo jednotliví študenti  zašlú prihlášku, kde uvedú názov časopisu, zloženie redakčnej rady, kontaktné údaje na školu/ tútora/učiteľa/ rodiča (tel. , email).  Vytlačený súťažný časopis zašlú do 09.05.2014 na adresu koordinátora súťaže : Mgr. Božena Stašenková, PhD.,  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa.

7. Najúspešnejšie  družstvá sa zúčastnia medzinárodného vyhodnotenia súťaže  v Prešove a  trojčlenné družstvá z každého štátu navštívia sídlo Európskeho  parlamentu.