Vyhodnotenie 16. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova : SPOTREBA PRE ŽIVOT

OCENENIE  NÁZOV ČASOPISU  ŠKOLA  REDAKTORI 
 HLAVNÁ CENA ZŠ  Detektívi Základná škola
Komenského ul. 6
064 01 Stará Ľubovňa
Alexandra Kinská
Miriama Drondzeková
Richard Antony
 HLAVNÁ CENA ZŠ  Bzučo SOŠ
Ul. Letná 90
076 02 Novosad
Denisa Kačová
Terézia Čokotová
Veronika Uhrinová
 HLAVNÁ CENA ZŠ  Nakupujme s rozumom Základná škola
Eliáša Lániho 261/7
014 01 Bytča
Aneta Salajková
Alexandra Cigánikova
Miroslava Harciníková
 HLAVNÁ CENA SŠ  Spotrebiteľ – SK Gymnázium
Ul. Ľ.Štúra 35
023 54 Turzovka
Martin Rudinský
Jaroslav Janešík
Matej Kubinec
 HLAVNÁ CENA SŠ  Paradox Cirkevná spojená škola
Švermova 10
Snina
Anna Pitlaničová
Katarína Gáborová
Simona Pčolová
 HLAVNÁ CENA SŠ  Spotrebiteľ 2013 Stredná odborná škola
Ostrovského 1
040 01 Košice
Patrik Košičan
Martin Štupák
Daniel Sanislo
 HLAVNÁ CENA SŠ  Šum Stredná odborná škola
Jarmočná 108
064 01 Stará Ľubovňa
Adela Štupáková
Kristína Bujňáková
Tamara Beňáková
 HLAVNÁ CENA SŠ  Magazyn konsumencki Zespól szkól ekonomicznych
Jana Pawla II., Ariańska 3
38-300 Gorlice
IzabelaTomasezvska
Arkadiusz Zajac
Przemyslav Božek

 

V Starej Ľubovni 30.05.2013

Predseda komisie

Mgr. Božena Stašenková, PhD.


Členovia komisie

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.

Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Ing. Zita Pleštinská

Mgr. Ivana Šipošová