Vyhlásenie 20. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Logo Spotreba pre život
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica
pod záštitou Moniky Smolkovej, poslankyne Európskeho parlamentu
vyhlasujú
20. ročník celoslovenskej a 17. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT
Podmienky pre účasť v súťaži:
1. Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, ktoré tvoria spotrebiteľský časopis.
2. Témou súťažných časopisov v roku 2017 je: “Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov – čo o ňom vieme a ako ho využívame.”
3. Časopis v tlačenej podobe má formát A4, najviac osem strán obsahu a štyri strany obalu, na ktorých sú uvedené vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady. Kritériami hodnotenia sú: tvorivé spracovanie a zrozumiteľnosť príbehov mimosúdneho riešenia, dodržanie nosnej témy, dovoleného rozsahu a celkový dojem z časopisu. Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu časopisov.
4. Školy zašlú súťažný časopis s prihláškou do 19.05.2017 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prihláške uvedú názov časopisu, mená troch členov redakčnej rady a kontaktné údaje na školu a učiteľa (tel. číslo, e-mail).
5. Úspešné družstvá sa zúčastnia 03.06.2017 stretnutia najúspešnejších tvorcov časopisov v Pieninskom národnom parku.