Vyhodnotenie 20. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

V Starej Ľubovni už dvadsať rokov organizujú medzinárodnú súťaž mladých spotrebiteľov, ktorí sa pripravujú na rolu kritických spotrebiteľov. Cieľom tejto súťaže je podpora uvedomelého správania slovenských spotrebiteľov, ktorí sú motorom slovenskej ekonomiky a aktívne vystupujú na európskom trhu. Téma súťaže sa mení každoročne a v roku 2017 bola zvolená aktuálne téma:
“Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov – čo o ňom vieme a ako ho využívame.”

Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré tvoria spotrebiteľský časopis.

Víťazné časopisy  20. ročníka súťaže

Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

 

P.č. Názov časopisu Adresa školy Redakčná rada Pedagóg Ocenenie
1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov pri kúpe SOŠ automobilová Moldavská cesta 2

041 99 Košice

Jakub Lampert

Matúš Prančík

Marko Cibere

Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

Mgr. Jaromíra Tothová

Hlavná cena
2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov SOŠ železničná

Palackého 14

040 01 Košice

Jitka Kárová

Barbora Legezová

Daniel Hrabkovský

Ján Zwiebel Hlavná cena
4. Bzučo ZŠ Letná 90

076 02 Novosad

Katarína Zambová

Zuzana Chrobáková

Martin Petrigal

PaedDr. Miroslava Bajusová Hlavná cena
5. Mimosúdko ZŠ s MŠ pod Chočom 550

034 81 Lisková

Henka Lesáková

Emma Pačikovská

Sabína Magulová

Mgr. Lucia Koniarová Hlavná cena
6. Spotrebiteľ OA

Radlinského 55

02601 Dolný Kubín

Natália Viatrová

Adriana Spišáková

Natália Babečková

Ing. Janka Andrisová Hlavná cena
7. Spotrebiteľ 2017 SOŠ Ostrovského

Košice

Michal Takáč

Jozef Pásztor

Patrik Strausz

Mgr. Jana Kleinová Hlavná cena
8. C.O.N.D.I.S. OA D.M.Janotu

Ul.17. nov. 2701

022 01 Čadca

Lucia Šarláková

Stanislava Rakovanová

Zuzana Krišicová

Ing. Katarína Bebejová Hlavná cena
13. ŠUM SOŠ Jarmočná 108

064 01 Stará Ľubovňa

Valéria Valeková

Pavlína Begalová

Eva Tarjányiová

Mgr. Iveta Kuzárová Hlavná cena
14. Palínsky spotrebiteľ ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka

072 13 Palín 104

Petra Miťková

Katarína Virčíková

Nina Virčíková

Mgr. Radoslav Sunitra Hlavná cena
21. Netvor Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

Škultétyho 1

949 11 Nitra

Stanislava Kamencayová

Miriam Hamorová

Karin Dubenová

PaedDr. Stanislav Krošlák Hlavná cena
22. Kluknavský spotrebníček

Kluknava 43

Patrícia Čarnoká

Simona Čechová

Viktória Kuchárová

Ing. Peter Cenký Hlavná cena
23. Oriešok ZŠ s MŠ

Školská 459/12

082 56 Pečovská Nová Ves

Klaudia Petríková

Petra Rabíková

Simona Vaňová

PaedDr. Katarína Sačková Hlavná cena
24. K€Š Obch. akadémia

Akad. Hronca 8

048 01 Rožňava

Stanislava Macková

Scarlett Krajliková

Monika Molnárová

Mgr. Oľga Dúdorová Hlavná cena

V Starej Ľubovni 23.05.2017                    Predseda odbornej komisie: Mgr. Božena Stašenková, PhD.
Členovia komisie:                 Ing. arch. Zita Pleštinská
Mgr. Ivana Šipošová
JUDr. Janka Tomaščinová