Vyhlásenie 21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Spotreba pre zivotMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky
Ľubovnianska knižnica
pod záštitou
Národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
– Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
vyhlasujú
21. ročník celoslovenskej a 18. ročník medzinárodnej súťaže
Spotrebiteľská výchova žiakov – SPOTREBA PRE ŽIVOT
Podmienky pre účasť v súťaži:
1. Súťažia trojčlenné družstvá žiakov základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky, ktoré tvoria spotrebiteľský časopis na tému roka 2018:
„Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín.“
2. Cieľom súťaže je motivovať žiakov, aby prijímali uvedomelé rozhodnutia o vlastnej výžive. Súťažnou úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis, kriticky hodnotiť informácie z médií a porovnávať finančné náklady výživy.
3. Časopis má tlačenú podobu, formát A4, osem strán obsahu a štyri strany obalu, na ktorých sú uvedené vydavateľské údaje a tiráž s menami troch členov redakčnej rady. Články na tému roka tvoria minimálne 75% obsahu časopisu. Doplňujúce informácie k odbornej príprave na súťaž budú zverejnené na webovom portáli https://spotrebitelinfo.sk
4. Školy zašlú súťažný časopis s prihláškou do 18.05.2018 na adresu: Mgr. Božena Stašenková, PhD., Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. V prihláške uvedú názov časopisu, mená troch členov redakčnej rady a kontaktné údaje na školu a učiteľa (tel. číslo, e-mail). Účastníci súťaže dávajú súhlas k nekomerčnému využitiu časopisov.
5. Úspešné družstvá budú odmenené vecnými cenami a zúčastnia sa 2. a 3. júna 2018 na slávnostnom vyhodnotení najúspešnejších časopisov na Červenom Kláštore v Pieninskom národnom parku.