Úloha médií a reklamy pri formovaní spotrebiteľských zvykov

Ciele:

Žiaci budú schopní:
• Uvedomiť si úlohu médií v spotrebe
• Identifikovať vlastnosti produktu v televíznej reklame
• Identifikovať kvalitu, ktorá nie je súčasťou marketing produktu
• Zdôvodniť úlohy médií v spotrebe

Trvanie lekcie:

45 minút

Vzdelávacie výsledky:

Hodnotenie médií a reklám, ktoré zvyšujú dopyt po ich výrobkoch

Potrebné zdroje:

• Časopisy
• Noviny
• 2 balenia potravinových produktov
• Flip chart

Internet links:

• http://urbandreams.ousd.k12.ca.us/lessonplans/consumerism/lesson_3_1.html
• http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/completed/awareness/educaunet/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/completed/awareness/saft/index_en.htm

Zhrnutie lekcie a aktivity:

Požiadajte žiakov, aby doniesli dp triedy balenia dvoch potravinových produktov, ktoré pravidlne konzumujú.
1. Každý žiak prezentuje 2 produkty, ktoré priniesol (15 min.)
2. Skupiny diskutujú o vlastnostiach produktu, ktoré sú atraktívne (príťahujú pozornosť). (10 min.)

Identifikácia marketingových vlastností:
• Vzhľad balenia potraviny,
• Hračky vložené v balení,
• Produkt spojený s hrdinom alebo známou osobou,
• logo,
• slogan alebo pesnička spojená s potravinou,
• kto je cieľovou skupinou,
• aký je vek cieľovej skupiny,
• komerčne využitá hudba? Ako vás to núti cítiť sa?

3. Žiaci v skupinách diskutujú o súčastiach, ktoré nie sú marketingovo zamerané a nie sú súčasťou presviedčania. (10 min.)

Identifikácia vlastností, ktoré nie sú spojené s marketingom:
• ako chutia potraviny,
• iné zmyslové vlastnosti,
• skutočnosť, že iní ľudia ich využívajú v domácom prostredí,
• ich dostupnosť v škole a doma,
• pozitívne účinky na zdravie,
• konkrétne pocity spojené s konzumáciou týchto potravín,
• spomienky spojené s potravinami.

4. Úloha médií pri tvarovaní osobných spotrebiteľských zvykov- diskusa (10 min.)
• Vytvorenie zoznamu s dvoma vlastnoťami pre každý produkt.
• Žiaci zdieľajú a analyzujú ich otravinové preferencie a diskutujú o účinkoch vlastností na vybrané potraviny. Zisťujú čo je na nich príťažlivé a a ako presvedčiť ostatných, aby si ich vybrali.

5. Zadanie domácej úlohy
Vytvorte reklamu, ktorou prescvedčíte ostatných, aby si vybrali urine jedlo.

Využitie IKT:

Áno

Hodnotenie:

• Účasť na práci v skupine
• Aktivity pri riešení problémov
• Sebahodnotenie

Vypracovali:

Ágnes Szabo (Rumunsko) & Nea Pitulis (Grécko) a ich žiaci

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler