Nezaradené

Udržateľný cestovný ruch

Ciele: Oboznámiť sa s problematikou udržateľného cestovného ruchu, jeho znakmi a charakteristikou, jeho odlíšením od masového cestovného ruchu. Viesť študentov k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje konanie, ktoré môže mať vplyv na miestne komunity a životné prostredie. Kľúčové slová: udržateľný cestovný…

Nekalé obchodné praktiky

Ciele: Poznávať a kriticky hodnotiť správanie sa podnikateľov vo vzťahu k spotrebiteľom Poznať základné charakteristiky nekalých obchodných praktík Kľúčové slová: nekalá obchodná praktika, agresívna obchodná praktika Hodina: samostatné štúdium, skupinová práca a diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom: Ekonomika, Obchodné predmety, Občianska náuka Zručnosti: zber a…

Ako byť vypočutý

Ciele: Podnietiť študentov, aby sa zaujímali o veci verejné, o veci, ktoré sa ich týkajú, ktoré môžu svojim aktívnym občianstvom zmeniť. Kľúčovéslová: aktívne občianstvo, záujmové združenia Hodina: diskusia, práca v skupinách, prezentácia Spojitosťsučivom: občianska náuka, politológia, sociológia Zručnosti: kooperácia, prezentácia,…

Vianoce na dlh

Ciele : Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia o osobných financiách Poznávať a porovnávať služby bánk Cvičiť kritické a zodpovedné správania Kľúčové slová : obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika Metódy : riešenie problémovej úlohy, diskusia, kvíz, hodnotenie Spojitosť s učivom : ekonomika, právo, etika, Zručnosti :…

Podomový predaj elektriny

Ciele :Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia na energetickom trhu Poznávať problémy podomového predaja elektriny Poznávať nekalé obchodné praktiky v obchodných podmienkach Kľúčové slová : podomový predaj, obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika Metódy : dotazník, riešenie problémovej úlohy, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom…

Potraviny a zdravie – označovanie potravín

Ciele: Orientovať sa v informáciách, ktoré sú na etiketách výrobku Naučiť sa vyberať zdravé a nutrične vyvážené potraviny Kľúčové slová: konzervačné látky, nutričná hodnota, trvanlivosť Metódy: učenie sa skúsenosťou, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom: Občianska náuka, Tovaroznalectvo, Biológia Zručnosti: zber…

Reklama a presviedčanie

Ciele : Rozpoznať reklamu a jej reklamné posolstvo Poznávať hranice reklamnej etiky Kľúčové slová : reklama, kódex reklamnej praxe Metódy : skupinová práca, diskusia, hodnotenie Spojitosť s učivom : Ekonomika, Právo, Etika, Zručnosti : zber a spracovanie informácií schopnosť analyzovať pôsobenie reklamy Pracovné…

Potraviny a zdravie

Ciele: • Identifikovať zdravotné aspekty spotreby nápojov občerstvenia. • Určiť v občerstvení zo školskej jedálne obsah vlákniny. • Kriticky hodnotiť a vyberať občerstvenie a nápoje, ktoré sú prospešné pre zdravie. Trvanie lekcie: 2x 45 minút Vzdelávacie výsledky: • Po dokončení jednotky…

Príprava obeda

Ciele: Žiaci budú schopní: • Pochopiť, prečo je dôležité pripraviť obed doma, aby si ho vzali do školy. • Vymenovať niektoré zdravé súčasti pre doma pripravené školské obedy. • Pripraviť si zdravý obed a odhadnúť čas potrebný na prípravu. Trvanie…

Úloha médii v spotrebiteľskom vzdelávaní

Ciele: Študenti budú schopní: • Rozlišovať rozdiel medzi TV programami a reklamou • Pochopiť zmysel reklamy • Pochopiť, ako inzeráty ovplyvňujú život spotrebiteľov • Posúdiť úlohu inzerátov v rodinnom a školskom živote Trvanie lekcie: 2x 45 minút Vzdelávacie výsledky: •…

Otvorená vyučovacia hodina spotrebiteľskej výchovy (VIDEO)

Európska Únia prijíma opatrenia na ochranu spotrebiteľov energie a spotrebiteľ prijíma opatrenia na ich šetrenie. [hana-flv-player video=“https://spotrebitelinfo.sk/videos/ASSS-OVHSV.flv“ width=“600″ height=“auto“ description=““ player=“3″ autoload=“true“ autoplay=“false“ loop=“false“ autorewind=“true“ /]

Výskum vzdelávacích potrieb

(Stará Ľubovňa, 11. marec 2018) Krajiny Európskej únie v posledných rokoch trápia problémy s nezamestnanými do 29 rokov, ktorí predčasne ukončili strednú školu alebo majú nedostatočnú kvalifikáciu a zručnosti. Spotrebiteľské organizácie z piatich krajín (Talianska, Grécka, Litvy, Česka a Slovenska)…

V Turíne sme boli v decembri.

Stará Ľubovňa, 30. december 2018 Organizácie z piatich krajín Európskej únie sa stretli v decembri v Turíne, aby v rámci programu Erasmus +(2018-1-SK01-KA204-046393) pripravili inovatívny projekt vzdelávania nezamestnaných do 29 rokov. Členovia spotrebiteľských organizácií z Federconsumatori Piemonte v Taliansku, Sdružení…

Štrasburg

Všetko sa začalo obrovským výbuchom radosti, keď sme dostali pozvanie na slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej a 13. ročníka medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Koordinátorkou tohto projektu od jeho vzniku je Mgr. Božena Stašenková, PhD., vďaka…

TRACON

Vytvorenie nástrojov podporujúcich školenie pedagógov pre rozvoj spotrebiteľského povedomia žiakov Projekt Tracon je spolufinancovaný Európskou Komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Comenius Multilateral projects action – reference no. 517562-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP).          Posledné vedecké výskumy naznačujú, že úloha médií…

Predstavujeme Consumer Classroom

Consumer Classroom je nová webová stránka umožňujúca spoluprácu učiteľov a zameraná na spotrebiteľské vzdelávanie. Ponúka bezplatné, vysokokvalitné učebné pomôcky a zdroje, ako aj nástroje na interaktívne vyučovanie a spoluprácu, ktoré učiteľom pomôžu vytvoriť lekcie a učebné osnovy a ich zdieľaní so žiakmi a inými učiteľmi z celej EÚ.…

O činnosti A3S

Význam organizácie pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť na Slovensku Sloboda podnikania v trhovej ekonomike je spojená s potrebou ochrany občanov štátom, ktorý prijíma kvalitné zákony a chráni občanov prostredníctvom kontrolných inštitúcií. Tretím dôležitým pilierom ochrany práv spotrebiteľov sú samotné…

Stanovy Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska

Článok I. Právne postavenie asociácie Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska je občianskym združením fyzických a právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto…

15. marec 2019 Európsky deň spotrebiteľov

Európska únia spotrebiteľov : Nová európska organizácia oficiálne predstavená v Európskom parlamente Tlačová správa Brusel, 15. marca 2019 Európska únia spotrebiteľov, nové združenie spotrebiteľov EÚ, bolo oficiálne predstavené inštitúciám EÚ, členom Európskeho parlamentu a ďalším záujmovým skupinám v Bruseli. Predstavenie…

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler