Vyhodnotenie súťaže Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

Vec: Vyhodnotenie súťaže

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska ako občianske združenie organizovala už štrnásty ročník súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život. Do súťaže sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo 9 základných škôl a 24 stredných škôl zo Slovenskej republiky, 23 škôl z Českej republiky a 3 školy z Poľskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR(ďalej MŠ SR) zverejnilo túto súťaž v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2010/2011 a zaradilo ju medzi podporované predmetové olympiády a celoštátne súťaže. V septembri 2010 boli propozície súťaže rozoslané školám prostredníctvom školských úradov.

MŠ SR v decembri 2010 oznámilo Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska (ďalej A3S), že „z dôvodu už uzavretého procesu rozdeľovania finančných prostriedkov na súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa nemôže finančne podieľať na jej realizácii v školskom roku 2010/2011“. Na zodpovednosť za financovanie tejto súťaže sme MŠ SR upozornili s tým, že súťaž prebieha už štyri mesiace. Očakávali sme, že MŠ SR sa postaví k tejto záležitosti zodpovedne a bude hľadať riešenie, no ani ďalšia výzva A3S adresovaná MŠ SR 23.06.2011 nenašla zodpovedných za túto oblasť vzdelávania.

Štát Slovenská republika sa rozhodla šetriť tak, že nechala celú súťaž (jedinú v oblasti spotrebiteľského vzdelávania, z celkového počtu 116 súťaží, z toho 24 literárnych, 20 hudobných, 14 športových súťaží a 13 výtvarných súťaží) financovať spotrebiteľskej organizácii.

A3S ako organizátor súťaže na seba prevzalo zodpovednosť štátu. Prostredníctvom Andrei Elschekovej-Matisovej, riaditeľky Zastúpenia EK na Slovensku sme získali ceny pre víťazné družstvá, Boris Zala, poslanec Európskeho parlamentu v Bruseli pozýva v októbri 6 účastníkov súťaže na exkurziu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Mesto Stará Ľubovňa prevzalo na seba distribúciu cien. Všetky personálne, materiálne a informačné náklady prevzali členovia A3S. Bez ďalších finančných zdrojov už nevieme zorganizovať vyhodnotenie na Červenom Kláštore, ani vydať zborník najlepších príspevkov, tak ako bolo sľúbené v propozíciách. Ďalší, 15. ročník súťaže nevyhlasujeme, lebo MŠ SR ani na konci septembra nevie podať informáciu ako to bude s financovaním súťaže v školskom roku 2011/2012.

Ďakujeme všetkým riaditeľkám a riaditeľom školy za podporu tejto súťaže, pedagógom za prípravu študentov a študentom za aktívnu účasť. Veríme, že sa im získané schopnosti a skúsenosti zídu v osobnom živote.

S pozdravom Mgr. Božena Stašenková, PhD.

prezidentka asociácie

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler