Vyhodnotenie 21. ročníka súťaže Spotrebiteľská výchova

Víťazné časopisy 

21. ročníka súťaže

Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“

P.č. Názov časopisu Adresa školy Redakčná rada Pedagóg Ocenenie
1. EKO na TO v Mousonkš ZŠ T.J.Moussona

T.J.Moussona 4

Michalovce

Katarína Hlavatá

Sarah Filipová

Ema Hamašová

Mgr. Lenka Paľová Hlavná cena
2. Karpaťáčik – výživáčik ZŠ Karpatská

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina

Natália Beňadiková

Sabína Obrtancová

Sebastián Loj

Mgr. Michaela Ďurkáčová Hlavná cena
3. Food Revue ZŠ A. Hlinku

Černovských martýrov 27

034 06 Ružomberok

Lucia Fullová

Petra Kuricová

Karolína Sliačanová

Hlavná cena
4. Objektív

Hermanovská347/7

094 34 Bystré

Júlia Štofanová

Marina Foltinová

Tatiana Sabolová

Mgr. Erika Novotná Hlavná cena
5. Bzučo

Letná 90

076 02 Novosad

Patrícia Holišová

Andrea Dobošová

Tereza Marteneková

PaedDr.

M. Bajusová

Iveta Uhrinová

Hlavná cena
6. Kluknavský spotrebníček

053 51 Kluknava 43

Eva Hvizdošová

Sofia Kollárová

Emma Kišková

Ing. Peter Cenký Hlavná cena
7. Drevárik SOŠ drevárska

Pílska 7

955 01 Topoľčany

Romana Cabajová

Karin Ravingerová

Lenka Turečková

Ing. Daniela Minarovičová Hlavná cena
8. Be Fresh Obchodná akadémia

Kukučínova 2

917 29 Trnava

Gregor Koprna

Sabína Čechová

Florián Meričko

Ing. Stanislava  Urbaničová Hlavná cena
9. Vitra Gymnázium

Ľ.Štúra 35

023 54Turzovka

Dominika Kubalíková

Michaela Pavlíková

Petra Bobeková

PaedDr.  Jana Belková Hlavná cena
10. ŠUM SOŠ

Jarmočná 108

064 01 Stará Ľubovňa

Valéria Valeková

Pavlína Begalová

Eva Tarjányiová

Mgr. Iveta Kuzárová Hlavná cena
11. Spotrebiteľ 2018 SOŠ

Ostrovského 1

Košice

Michal Takáč

Patrik Strausz

Tomáš Šiket

Mgr. Jana Kleinová Hlavná cena
12. K€Š Obchodná akadémia

Akademika Hronca 8

048 01 Rožňava

Juraj Bobka

Andrea Brenkusová

Zuzana Moravanská

Ing. Helena Fraňová Hlavná cena
13. Cibosano Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

Ivanská cesta 21

821 04 Bratislava

Denis Gerža

Jessica Koller

Linda Várošová

Mgr.M. Mečár

Mgr. T. Vicen

Mgr.M.Kulaczová

Mgr. R Balko

Čestné uznanie
14. Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín ZŠ s MŠ

Nám.slov.uč. tovarišstva 15

917 01 Trnava

Natália Miksová

Hana Heribanová

Nina Mrázová

Mgr. Zlatka Burčiarová

Mgr. EvaRožková

Čestné uznanie
15. Zdravie+ ZŠ kniežaťa Pribinu

Andreja Šulgana 1

94901 Nitra

Terézia Bačová

Simona Šimková

Lukáš Šiška

PaedDr. Ivan Runák Čestné uznanie
16. Raibow Food Style ZŠ s MŠ

Školská 459/12

082 56 Pečovská N. Ves

Adela Koscelníková

Petra Rabíková

Simona Vaňová

PaeDr. Katarína Sačková Čestné uznanie
17. Stop obezite ZŠ pri zdr. zariadení

Limbová 1

833 40 Bratislava

Laura Horvátová

Sára Žgradová

Timea Václavová

Mgr. Ivona Margetová Čestné uznanie

 

V Starej Ľubovni 23.05.2018             Predseda odbornej komisie: Mgr. Božena Stašenková, PhD.

Členovia komisie:                 Mgr. Ivana Šipošová

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.

Ing. arch. Zita Pleštinská

JUDr. Janka Tomaščinová