Zdroje využiteľné pri tvorbe časopisu

MP a RV SR o bezpečnosti potravín a výživy
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=143
oficiálny zdroj informácii o zložení potravín v rezorte MP a RV SR
http://www.pbd-online.sk/
Centrum znalostí o potravinách
http://www.opotravinach.sk/
Virtuálne centrum zdravej výživy
http://vczv.truni.sk/
Združenie mladých farmárov na Slovensku
http://www.mladyfarmar.sk/node/20
portál pre spotrebiteľov, ktorých zaujíma, čo a kde nakupujú.
http://igelitka.com/o-igelitke/
najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii
https://euractiv.sk/sections/potravinarstvo/
mesačník zameraný na podporu českých potravinárskych produktov určený širokej verejnosti
http://www.svet-potravin.cz/
vydavateľstvo potravinárskych periodík pre Českú republiku
http://agral.cz/
nezisková organizácia realizujúca projekt FÉR potravina, ktorý hodnotí obsah a kvalitu potravín
http://www.ferpotravina.cz/