Potraviny a zdravie – označovanie potravín

Ciele: Orientovať sa v informáciách, ktoré sú na etiketách výrobku
Naučiť sa vyberať zdravé a nutrične vyvážené potraviny

Kľúčové slová:

konzervačné látky, nutričná hodnota, trvanlivosť

Metódy:

učenie sa skúsenosťou, diskusia, hodnotenie

Spojitosť s učivom:

Občianska náuka, Tovaroznalectvo, Biológia

Zručnosti:

zber a spracovanie informácií

riešenie spotrebiteľských problémov

Pracovné materiály:

dotazník, prípadová štúdia,

tri rovnaké potraviny od odlišných výrobcov.

Navrhované aktivity:

1) Opytovanie dotazníkom:

Analýza spotrebiteľských skúseností s označovaním potravín

– Keď kupujete potraviny, sledujete zloženie, ktoré je uvedené na obale?

– Ovplyvňuje Vás pri nákupe nutričná hodnota potravín?

– Pri nákupe u Vás rozhoduje cena, kvalita, odporúčanie alebo dodávateľ?

– V prípade ak si zakúpite vadný výrobok, trváte na svojich právach?

– Viete čo je to RASFF?

2) Práca v skupinách

Oboznámenie sa s prípadovou štúdiou: Problémy spotrebiteľov s označovaním potravín

a. Rozdelenie do troch pracovných skupín, pričom každá skupina zadováži tri rovnaké potraviny od rôznych výrobcov. Môžu to byť napr. slané tyčinky, lupienky, jogurty a pod.

b. Na vybraných potravinách zistiť dátum spotreby, nutričné hodnoty, chuťové vlastnosti, hmotnosť a cenu. Údaje zoradiť do tabuľky.

c. Porovnať tri rovnaké potraviny z hľadiska zistených údajov a určiť najlepší

 

Potravina: Dátum spotreby Nutričná odnota Chuťové vlastnosti Hmotnosť obsahu1 Cena za 1 kg Celkové hodnotenie
Od výrobcu A
Od výrobcu B
Od výrobcu C

 

 

3) Prezentácia činnosti pracovných skupín

Zástupcovia z jednotlivých pracovných skupín prezentujú výsledky – odporúčania pre spotrebiteľov – zdravé a nutrične vyvážené potraviny

4) Záverečné hodnotenie s návrhom doplňujúcich zdrojov informácií z internetu

Potraviny a zdravie – označovanie potravín
Autorka © Bc. Ivana Solvesterová

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler