Potraviny a zdravie – Tradičné potravinové produkty

Ciele:

• Identifikovať a poznať tradičné potraviny miestnej produkcie.
• Hodnotiť význam týchto potravín pre výživu ľudí a zdravie.
• Určiť prínos tradičných potravín pre osobný prínos ľudí, ekonomický a sociálny rozvoj.
• Rozvíjať porozumenie potravinovej pyramídy.
• Určiť ako prírodné potraviny ovplyvňujú na osobnú pohodu, ekonomickú prosperitu a komunikáciu medzi ľuďmi.

Trvanie lekcie:

2x 45 minút

Vzdelávacie výsledky:

Po dokončení tejto lekcie bude študent schopný:
• Rozpoznať a interpretovať vplyv tradičných potravinárskych výrobkov na zdravie ľudí a celkový rozvoj (sociálny, ekonomický a environmentálny).
• Využiť potravinovú pyramídu na prípravu ponuky tradičných potravín.
• Rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej produkcii potravinárskych výrobkov, ich propagáciu a spotrebu.
Študenti budú tiež:
• Uvedomovať si, že tradičné varené jedlá sú často zdravé.
• Rozvíjať pozitívne správanie k spotrebe ovocia a zeleniny.

Potrebné zdroje:

• Tradičné recepty, papier, pastelky, fixky, informačný materiál (knihy, časopisy, filmy, dokumentárne filmy) o tradičných potravinách.
• http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/HG72/hg72_2002.pdf (USDA, Nutritive Value of Foods)
• Hlasový záznamník
• PC

Zhrnutie lekcie:

• Študenti sú vyzvaní, aby urobili rozhovor s rodičmi a starými rodičmi, aby získali informácie o tradičných receptúrach a tradičných potravinárskych výrobkoch z rôznych oblastí krajiny.
• Študenti predstavia recepty zozbierané prostredníctvom rozhovorov.
• Študenti v skupinách pripravia zoznam spotreby zdravých súčastí tradičnej potravy.
• Študenti pripravia trojchodovú ponuku menu zo zhromaždených receptov. Môže sa použiť tradičná zelenina (napr. kukurica, paradajka, mrkva). Študenti odhadnú výživovú hodnotu, ako aj náklady navrhovanej ponuky.
• Študenti napíšu imaginárny scenár opisujúci ako prírodné a tradičné potravinárske výrobky ovplyvňujú životný štýl, ekonomickú prosperitu a celkový rozvoj.
• Každá skupina študentov prezentuje svoj scenár.

Aktivity:

• Príprava otázok na rozhovor
• Komunikácia a prezentácia činností
• Kreatívne myslenie v aktivitách (menu a písanie scenára) malých skupín
• Rolové hry

Použitie IKT:

• Prístup k internetu (napr. nájsť informácie o tradičných potravinárskych výrobkoch a receptoch)

Hodnotenie:

• Pripravte kvíz na preskúmanie, či študenti zlepšili porozumenie toho, ako tradičné potravinárske výrobky ovplyvňujú sociálnu a ekonomickú prosperitu jednotlivcov a spoločenstiev.

Vypracovali:

Maria Jarosevits (Rumunsko), Julia Simon (Rumunsko), Ceyhan Kurt (Turecko) a ich študenti

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler