Súbor vyučovacích hodín


Úvod

Úvod

Výzva na spoluprácu a výmenu skúseností

Napísali o nás Učiteľské noviny


Bezpečnosť produktov

Eliminácia kontaminácie potravín

Europoslanci – reakcia na pesticídy

Ochrana osobných údajov

Prevencia rizík pri trávení voľného času

Kozmetické výrobky a testy na zvieratách

Nie je plast, ako plast

Bezpečnosť a zdravie spotrebiteľa


Spotreba a životné prostredie

Hodnota ovzdušia v našich nákupoch

Uhlíková neutralita

Biodiverzita

Cyklická ekonomika

Náš prínos k zmenšovaniu spotreby

Vplyv elektrospotrebičov na životné prostredie

Plastové tašky, ekoobaly či bezobalové obchody

Podpora kampane Nekupujme vzduch

Ekologická stopa

Podpora plánu H2ODNOTA JE VODA


Strava a výživa

Potraviny – čo sa doma naučíš

Potraviny určené deťom

Poznávame označovanie potravín


Reklama a presviedčanie

Reklama a deti

Mediálna rozprávka, príbeh

Kreslíme a hovoríme o reklame

Reklama zasahuje do nášho života

Reklamné prostriedky

Zľavy – útok na emócie spotrebiteľov


Práva a povinností spotrebiteľa

Hudba verejná-neverejná

Zabíja plagiátorstvo hudbu

Dovolenka so znalosťou práv

Druhy poistenia

Spotrebiteľ a etika slovenského trhu

Spotrebiteľské spory

Ako postupovať pri reklamáciách

Byť etickým je normálne


Osobné financie

Hospodárenie v rodine

Počítame s bankou

Banky a štatistika

Organizácia zahraničnej exkurzie

Hospodárenie v domácnosti

Finančné plánovanie

Osobný a rodinný rozpočet