Vyučovacie hodiny


Otvorená vyučovacia hodina spotrebiteľskej výchovy (VIDEO)

Európska Únia prijíma opatrenia na ochranu spotrebiteľov energie a spotrebiteľ prijíma opatrenia na ich šetrenie.


Úloha médii v spotrebiteľskom vzdelávaní

Ciele:

Študenti budú schopní:
• Rozlišovať rozdiel medzi TV programami a reklamou
• Pochopiť zmysel reklamy
• Pochopiť, ako inzeráty ovplyvňujú život spotrebiteľov
• Posúdiť úlohu inzerátov v rodinnom a školskom živote


Úloha médií a reklamy pri formovaní spotrebiteľských zvykov

Ciele:

Žiaci budú schopní:
• Uvedomiť si úlohu médií v spotrebe
• Identifikovať vlastnosti produktu v televíznej reklame
• Identifikovať kvalitu, ktorá nie je súčasťou marketing produktu
• Zdôvodniť úlohy médií v spotrebe


Príprava obeda

Ciele:

Žiaci budú schopní:
• Pochopiť, prečo je dôležité pripraviť obed doma, aby si ho vzali do školy.
• Vymenovať niektoré zdravé súčasti pre doma pripravené školské obedy.
• Pripraviť si zdravý obed a odhadnúť čas potrebný na prípravu.


Potraviny a zdravie – Tradičné potravinové produkty

Ciele:

• Identifikovať a poznať tradičné potraviny miestnej produkcie.
• Hodnotiť význam týchto potravín pre výživu ľudí a zdravie.
• Určiť prínos tradičných potravín pre osobný prínos ľudí, ekonomický a sociálny rozvoj.
• Rozvíjať porozumenie potravinovej pyramídy.
• Určiť ako prírodné potraviny ovplyvňujú na osobnú pohodu, ekonomickú prosperitu a komunikáciu medzi ľuďmi.


Potraviny a zdravie

Ciele:

• Identifikovať zdravotné aspekty spotreby nápojov občerstvenia.
• Určiť v občerstvení zo školskej jedálne obsah vlákniny.
• Kriticky hodnotiť a vyberať občerstvenie a nápoje, ktoré sú prospešné pre zdravie.


Reklama a presviedčanie

Ciele : Rozpoznať reklamu a jej reklamné posolstvo
Poznávať hranice reklamnej etiky


Potraviny a zdravie – označovanie potravín

Ciele: Orientovať sa v informáciách, ktoré sú na etiketách výrobku
Naučiť sa vyberať zdravé a nutrične vyvážené potraviny


Podomový predaj elektriny

Ciele :Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia na energetickom trhu
Poznávať problémy podomového predaja elektriny
Poznávať nekalé obchodné praktiky v obchodných podmienkach


Vianoce na dlh

Ciele : Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia o osobných financiách
Poznávať a porovnávať služby bánk
Cvičiť kritické a zodpovedné správania


Ako byť vypočutý

Ciele: Podnietiť študentov, aby sa zaujímali o veci verejné, o veci, ktoré sa ich týkajú, ktoré môžu svojim aktívnym občianstvom zmeniť.


Nekalé obchodné praktiky

Ciele: Poznávať a kriticky hodnotiť správanie sa podnikateľov vo vzťahu k spotrebiteľom
Poznať základné charakteristiky nekalých obchodných praktík


Udržateľný cestovný ruch

Ciele: Oboznámiť sa s problematikou udržateľného cestovného ruchu, jeho znakmi a charakteristikou, jeho odlíšením od masového cestovného ruchu. Viesť študentov k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje konanie, ktoré môže mať vplyv na miestne komunity a životné prostredie.


 

betticket istanbulbahis
deneme bonusu veren siteler
ilbet giriş ilbet yeni giriş betexper en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler